Ridefysioterapi

Hvad er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab.

Ridefysioterapi anvender de tredimensionelle bevægelser fra hesten under skridtgang som det primære element i behandlingen. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke.

Effekten af ridefysioterapi ses særligt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning. Ridefysioterapi kan desuden anvendes til sansemotorisk og psykomotorisk træning samt til kontrakturforebyggelse og -behandling.

Ridefysioterapi udføres efter lægehenvisning og foregår som holdtræning på rideskoler og rideklubber, der er godkendte af regionen/kommunerne.

Hvem kan få lægeordineret ridefysioterapi?

Uden egenbetaling:

 • Personer med svært fysisk handicap, der i henhold til overenskomsten er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Med egenbetaling:

 • Blinde og svagtseende.
 • Personer med Downs Syndrom og autisme, hvis regionen træffer særskilt beslutning herom
 • Personer som ikke opfylder alle de kriterier, der er en forudsætning for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi, men som har en af følgende diagnoser, er efter regionens særskilte beslutning berettiget til ridefysioterapi:
  
  1. Reumatoid artritis
  2. Muskelsvind
  3. Cystisk Fibrose
  4. Handicap efter polio
  5. Amputationer og ulykkestilfælde
  6. Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme

Kilde: Danske Fysioterapeuter

Kunne du, eller nogen du kender, have gavn af ridefysioterapi, så kontakt din nærmeste ridefys. oplysningerne finder du på: https://www.ridefys.dk/find-ridefys
Du kan også læse mere om ridefysioterapi på: https://www.ridefys.dk/om-ridefysioterapi